SERTIFIKĀCIJA

Personām, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, vadot sporta treniņus (nodarbības), vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts. Izņemot sporta speciālistu, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.Treneru sertifikāciju nosaka 2010.gada 30.janvāra Ministru kabineta 2010.gada 26.janvārī pieņemtie noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".

Ministru kabineta noteikumi nosaka trīs kategoriju sertifikātus: A, B un C kategorija.

A kategorijas sertifikātu komisija piešķir personai, kura:

 • ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;
 • pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
 • strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem;
 • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 • ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, izņemot sporta speciālists , kuram piešķirts C kategorijas sertifikāts, pēc diviem gadiem var pretendēt uz B kategorijas sertifikāta iegūšanu, ja viņam ir augstākā izglītība un viņa audzēkņi šajā laikā startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem;
 • pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
 • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību B kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 • ieguvusi vidējo izglītību;
 • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
 • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikāciju biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (Olimpiskā sporta centra biroju ēkas 3.stāvā Grostonas ielā 6B, Rīgā (ieeja biroju ēkā no Vesetas ielas), tālrunis un fakss: 67288924, e-pasts: sertifikacija@lsfp.lv). Dokumenti tiek pieņemti un izsniegti: pirmdienās no 10:00-17:00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no 9:00-16:00. Detalizēta informācija par sporta speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju atrodama šajā saitē: http://lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba.