MEISTARKLASE: DINAMISKĀ ANATOMIJA TRENIŅU PROCESĀ (6.04.2017)

21.03.2017. 14:49

2017.gada 6.aprīlī teorētisku un praktisku meistarklasi “Dinamiskā anatomija treniņu procesā” vadīja praktizējošs fizioterapeits, fiziskās sagatavotības treneris, sporta zinātnes maģistrs - Normunds Vārpa. Sportā bieži lietojam terminu “pareizs/nepareizs kustību stereotips”, “palielināts/ samazināts muskuļu tonuss”, “starpmuskuļu koordinācija” un citus. Bet ko šie termini nozīmē no kustību organizācijas jeb neiromuskulārās regulācijas viedokļa? Meistarklases teorētiskajā daļā tika sniegtas atbildes uz jautājumiem - kāpēc “praktiski veseliem” sportistiem veidojas hroniski locītavu iekaisumi, kādi būtu profilaktiskie pasākumi, lai sportistu attālinātu no iespējamās traumas. Savukārt, praktiskajā daļā tika demonstrēti vingrinājumi, kuri ir balstīti uz zinātniskiem pētījumiem un kustību organizācijas pamatprincipiem, kā arī tika sniegta šo vingrinājumu muskuļu grupu un darbības režīmu analīze.

«« Atgriezties