TEORĒTISKI PRAKTISKS SEMINĀRS: BĒRNU UN JAUNIEŠU VISPUSĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

04.09.2019. 01:25

.

2019.gada 26.septembrī teorētiski praktisku semināru “Bērnu un jauniešu vispusīgā fiziskā sagatavotība” vadīs Zane Šmite (starptautiska sporta fizioloģijas pētniece) un Staņislavs Olijars (B kategorijas treneris futbolā un vieglatlētikā ar 17 gadu augstu sasniegumu sportista pieredzi).

Zane Šmite vadīs teorētisko nodarbību “Izturības un spēka slodžu nozīme bērnu un jauniešu vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanā”. Nodarbības laikā tiks apskatīts bērnu un jauniešu treniņu procesa fizioloģiskais pamatojums un nozīme atšķirīgos vecumposmos. Paralēli tiks analizēta dažādu fiziskās slodzes veidu ietekme uz bērnu un jauniešu aerobām un neiromuskulārām (spēka, jaudas, ātruma) darbaspējām, kā arī tiks analizēta motoro prasmju attīstīšanas nozīme, lai samazinātu traumu risku.

Savukārt Staņislavs Olijars vadīs teorētiski praktisko nodarbību “Pimssezonas sagatavošanas vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanā”, kurā tiks analizēta bērnu un jauniešu vispusīgās fiziskās sagatavotības nepieciešamība kā arī tās specifika pirmssezonas sagatavošanas posmā.

Seminārs notiks: 2019.gada 26.septembrī, plkst.10.00, LSPA (Brīvības 333, Rīga), 216.auditorijā. 

Pieteikšanās: Atvainojiet, brīvu vietu vairs nav.

Dalības maksa: 35 euro

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

«« Atgriezties